För privatkunder, hyresvärdar och företag

Arbetsgivare och fastighetsägare är skyldiga att kontrollera radonhalten i sina fastigheter.                                                                 Vi utför mätning och gör utvärdering av radon i bostäder och lokaler. Vi gör 2 besök under mätbar period, dvs okt-april. Vi tillhandahåller och placerar ut mätdosor, 2st/mätområde.