VÅR PERSONAL ÄR

VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

E-MAIL TILL VÅR PERSONAL

förnamn. efternam@sundsvallssotaren.se

John Iggström, VD

Skorstensfejarmästare

Peter Andersson

Skorstensfejartekniker

OVK behörig Radonexpert

Alf Nordin

Skorstensfejargesäll

Lennart Vestlund

Skorstensfejargesäll

Arne Johansson

Skorstensfejare

Håkan Asp

Skorstensfejartekniker Produktionschef

Erik Börlin

Skorstensfejartekniker OVK behörig

Tommy Nordin

Skorstensfejargesäll

Niklas Andersson

Skorstensfejare

Fredrik Nordin

Skorstensfejare

Ann-Christine Iggström

Administratör

Kvalitets och miljöansvarig

Magnus Eriksson

Skorstensfejartekniker

Joakim Sundqvist

Skorstensfejartekniker

Andreas Backlund

Skorstensfejare

Emelie Sundberg

Skorstensfejare

Erica Berglund

Administratör

Mikael Sundberg,

Skorstensfejartekniker

Arbetsledare ventilation

Peter Nilsson

Skorstensfejargesäll

Sara Hjortsberg

Skorstensfejare

Micaela Wallner

Skorstensfejare

Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt AB

Kontorsvägen 3, 852 29 Sundsvall

Tel. 060 - 15 52 50   Fax 060 - 17 05 80

info@sundsvallssotaren.se

© SSSAB 2009